This is also a question of the old, the belt replica watches and steel which good? In replica watches uk fact, they each have advantages and disadvantages. To say the advantages of steel, there are two main rolex replica uk points. First, strong and durable, easy rolex replica maintenance; two temperament tough, more men.
امروز  چهار شنبه  1398/11/2
سوالات متداول

1 چه کسانی می توانند در آموزش ازراه دور ثبت نام کنند ؟

الف : کسانی که در داخل کشور هستند ومشمول نیستند ویا کارت پایان خدمت دارند .

ب : کسانی که در سن تحصیل روازنه نباشند .

ج : بزرگسالان که برای این دسته از افراد محدودیت سنی نداریم .

2 آیا دیپلم به طور مثال رشته تجربی می تواند پیش دانشگاهی یک رشته دیگر ثبت نام نماید ؟ بله می شود اجباری برای مرتبط بودن رشته دیپلم وپیش دانشگاهی وجود ندارد .دانشجو می تواند با دیپلم نظری یا فنی ، پیش دانشگاهی رشته هنر امتحان دهد .

3 درچه صورت دانش آموز می تواند دیپلم مجدد بگیرد ؟

الف : در صورتی که برای دانشگاه مورد نظر رشته انتخابی اش مستلزم داشتن دیپلم وپیش دانشگاهی  در آن رشته باشد . مثلا کسانی که می خواهند در رشته پزشکی ودارو سازی

و دندانپزشکی ادامه تحصیل دهند بایدرشته دیپلم  وپیش دانشگاهی تجربی داشته باشد .البته خیلی از کشورها با دیپلم وپیش دانشگاهی ریاضی هم پذیرش میکنن.

ب : دانش آموزانی که معدل دیپلم آنها زیر 14 باشد وجهت ارزش یابی مدارک تحصیلی خارجی در ایران با مشکل مواجه می شونداینها نیز جزء کسانی هستند که می توانند درخواست دیپلم دررشته دیگر بدهند .این افراد پس از اینکه در آموزش وپرورش استان جایی که فارغ التحصیل شده اند کار تطبیق را انجام دادند با ذکر این مطلب که حتی تطبیق با معدل می خواهند می توانند ثبت نام را در یکی از مدارس آموزش ازراه دور تکمیل کنند.

4 آیا پیش دانشگاهی مجدد نیازی به تطبیق در آموزش وپرورش دارد ؟ خیر با توجه به مصوبات وآیین نامه های آموزش ازراه دور ، پیش دانشگاهی مجدد بدون نیاز به تطبیق در این مدارس ارائه می شود .

کسانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارید : با توجه به آخرین مصوبه وزارت علوم جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاهی ،دانشجو باید دارای 12 سال تحصیل کامل طبق نظام آموزش وپرورش ایران در مقطع قبل از ورود به دانشگاه باشد .

شایان ذکر است چنانچه دانشجو با مدرک دیپلم به کشور مورد نظر خود اعزام شود وبرای پرکردن سال12 (پیش دانشگاهی) جذب کالج های خارجی گردد.لذا مدارک ایشان پس از اتمام دوره تحصیلی در وزارت خانه به جهت خلاءپیش دانشگاهی ومورد تائید نبودن آن کالج ارزشیابی نمی شود .

بنا براین خواهشمند است دانشجویان صرف رفتن به خارج از کشور ونادیده گرفتن چنین امر حاذقی ، عمر وهزینه های گزاف مالی را خسارت ندهند .

5 تفاوت سیستم آموزش آموزشی ترمی واحدی مدارس آموزش ازراه دور باسال واحدی مدارس روزانه

در نظام سالي واحدي كه در مدارس روزانه ارائه ميشود كليه دروس در ابتداي سال انتخاب واحد ميگردد در امتحانات ترم اول دانش آموزان نصف كتاب را امتحان ميدهند و در امتحانات پايان سال كه همان خرداد ماه است كل كتاب را بايد امتحان بدهند كه شامل همان مباحثي كه در دي ماه گذرانده اند ميشود.

ولي در نظام آموزشي ترمي واحدي كه در مدارس آموزش از راه دور ارائه ميشود در ترم اول تا سقف 20 واحد در مقطع دبيرستان و 12 واحد در مقطع پيش دانشگاهي ارائه ميشود كه امتحانات از كل كتاب است و در ترم دوم (خرداد ماه ) الباقي دروس كه نبايد از 20 واحد بيشتر باشد و در پيش د انشگاهي از 12 واحد به صورت كل كتاب امتحان گرفته ميشود.

در نظام آموزشي آموزش از  راه دور ترم تابستان به عنوان جبراني دروس ارائه ميشود.

6 نحوه آموزش وکلاس های حضوری در کشورهای دارای نمایندگی چگونه است؟

با توجه به درخواست دانش آموز كلاس هاي حضوري توسط دبيران با تجربه برگزار ميگردد. 
تعداد بازدید از صفحات: 582536
تعداد بازدیدکنندگان: 456440
تعداد بازديد ديروز: 196
تعداد بازدیدکنندگان روی خط: 9